Knihy, leto, dovolenka

Ivan Kollár

Určite nepoviem nič originálne, ale ak chceme pochopiť problémy súčasnosti, mali by sme sa pozrieť do 19. storočia. Do obdobia, v ktorom sa formovali základy súčasnej (post)moderno-priemyselnej spoločnosti, morálka dvojakého (súkromného a verejného) života či spoločenské triedy a problémy s nimi spojené.

Neuvedomil si to len francúzsky ekonóm Thomas Piketty pri písaní Kapitálu v 21. storočí, ale aj prozaik Michel Faber, ktorého románový opus odohrávajúci sa v 19. storočí v Londýne, vydalo české vydavateľstvo Argo v roku 2014 a 2018 pod názvom Kvítek karmínový a bíly (The Crimson Petal and the White, 2002) .

Faber na pozadí vzrušujúceho (nielen zo sexuálneho hľadiska) príbehu vzťahu prostitútky Sugar a dediča voňavkárskeho impéria Williama Rackhama poskytol nielen detailný popis viktoriánskeho Londýna, ale aj náčrt problémov súčasného sveta.


Román poskladaný z románov ako z kúskov puzzle dokončil v roku 1978 francúzsky spisovateľ Georges Perec, ktorý pod názvom Život návod k použití (La Vie mode d’emploi, 1978) vydalo v roku 2017 vydavateľstvo Rubato. Perec doslova impozantným spôsobom zhustil svet do obytného domu, v ktorom sa v každom jeho byte odohráva príbeh. Ak sa chcete prechádzať z bytu do bytu, od osudu k osudu, alebo ak chcete nazrieť do rôznych období či precítiť rôzne literárne štýly, je Perecov dnes už legendárny román dobrým spôsobom ako sa zoznámiť s tak trochu netradičnou, ale o to zaujímavejšou literatúrou.

V lete nastáva aj obdobie, ktoré sa označuje ako psie dni. Presne takto Psie dni nazval svoj knižný debut z roku 1970 aj nedávno zosnulý Dušan Mitana. Asi nie je lepší čas ako leto, kedy si buď opäť, alebo aj premiérovo, prečítať poviedky z tejto knihy.

Sloboda a intelektuálno-ľudské dozrievanie v časoch totalitného temna sú témy, o ktorých sa oplatí čítať aj s odstupom času, nehovoriac ak a sa im v poviedkach venoval práve Dušan Mitana.


Pokračovanie článku
Odporúčania Miroslava Bekeča


Patrícia Šišková Jakub Neumann Ivan Kollár Miroslav Bekeč