Správy a aktuality

Vo veku 100 rokov zomrel taliansky novinár Sergio d’Angelo, ktorý zo Sovietskeho zväzu tajne vyviezol román Doktor Živago (Доктор Живаго) ruského spisovateľa Borisa Pasternaka. Komunistickým režimom zakázaný titul vydal v taliančine v novembri 1957 vydavateľ Giangiacomo Feltrinelli.

V zahraničí čoskoro vyšlo aj ruské vydanie románu. Vo vysielaní Rádia Slobodná Európa ho potom v ruštine čítali na pokračovanie.

Boris Pasternak hotový román Doktor Živago predtým na publikovanie ponúkol dvom popredným literárnym časopisom v ZSSR Nový svet (Новый мир)Zástava (Знамя). Redaktori ho odmietli ako protisovietsky. Spisovateľ potom rukopis odovzdal D’Angelovi a súhlasil z jeho publikovaním v zahraničí.

Za román dostal jeho autor v roku 1958 Nobelovu cenu za literatúru. Pod tlakom sovietskych úradov však musel cenu odmietnuť. Pasternaka vylúčili zo Zväzu spisovateľov a vydavateľa Feltrinelliho vylúčili z Komunistickej strany Talianska.

Kniha sa stala bestsellerom. Film nakrútený na jeho motívy v roku 1965 získal Oscara v piatich kategóriách.

V Sovietskom zväze sa román Doktor Živago tri desaťročia distribuoval v samizdate a oficiálne vyšiel až počas perestrojky. V roku 1989 si Nobelovu cenu za ruského spisovateľa prevzal jeho syn Jevgenij Pasternak.

— La FeltrinelliМедуза


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY