Správy a aktuality

Vo veku 83 rokov zomrel slovenský rómsky básnik, spisovateľ a scenárista Dezider Banga, zberateľ a prekladateľ rómskej poézie a ľudových rozprávok. Do slovenčiny prebásnil aj mnohé rómske ľudové piesne. Médiá o smrti známeho autora informoval bývalý predseda Spolku slovenských spisovateľov Pavol Janík.

Zosnulý básnik je tiež autorom rómskeho šlabikára Romano hangoro (Goldpress, 1993) a obrázkového slovníka Maľovaná rómčina (Romani kultura, 1997).

Dezider Banga sa narodil v obci Hradište v okrese Poltár. Po absolvovaní Pedagogickej školy v Krupine pokračoval v štúdiu slovenčiny a dejepisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu učil na trebišovskom gymnáziu a neskôr sa stal dramaturgom Literárnej redakcie Československej televízie v Košiciach. Po presťahovaní sa do Bratislavy v roku 1979 pracoval v redakcii mesačníka Nová cesta.

Po roku 1989 predsedal združeniu Romani kultura a bol šéfredaktorom kultúrno-spoločenského mesačníka Roma aj detského časopisu Luluďi (Kvietok).

Banga básnicky debutoval v roku 1967 zbierkou Záružlie a lekno (Slovenský spisovateľ). Nasledovali zbierky Rozhovory s nocou (Smena, 1970), Modrá búrka (Východoslovenské vydavateľstvo, 1970), Horiaca višňa (Slovenský spisovateľ, 1983), Slnečný vánok (SSS, 1999)Agáty neumierajú (Luluďi, 2004).

Známe sú aj ním zozbierané rómske ľudové rozprávky Čierny vlas (Východoslovenské vydavateľstvo, 1970), Paramisa (Goldpress, 1992) i do slovenčiny prebásnené rómske ľudové piesne Pieseň nad vetrom (Slovenský spisovateľ, 1964).

Súhrný dvojjazyčný rómsko-slovenský výber autorovej poézie Le Khamoreskore Čhavora / Slniečkove deti (Luluďi) vyšiel v roku 2012.

Dezider Banga je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti rómskej kultúry (2009).

— Belobog.skRómska encyklopédia


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY