Správy a aktuality

Vo veku 75 rokov zomrel britský filozof, estetik a spisovateľ Roger Scruton, ktorý v období totalitného Československa pôsobil aj v takzvanej Podzemnej univerzite. Medzi jej poslucháčov patrili aj niektorí bývalí disidenti.

Na činnosti ilegálnej univerzity sa Scruton podieľal v rokoch 1979 až 1989, keď spolu s ďalšími kolegami zo zahraničia viedol v Prahe, Brne a Bratislave bytové semináre pre tých, ktorým režim neumožnil štúdium na vysokých školách.

Do vtedajšej federácie britský intelektuál pravidelne jazdil až do roku 1985, keď ho v Brne zatkla Štátna bezpečnosť a z krajiny ho vyhostili. Do Československa sa znovu dostal až po páde komunistického režimu v roku 1990 .

Svoje zážitky z normalizačného Československa a s miestnymi disidentami opísal v románe Notes from Underground (2014), ktorý v roku 2015 pod názvom Zápisky z podzemí vyšiel aj v češtine.

Známy konzervatívny akademik, ktorý sa nevyhol ani škandálom a rôznym obvineniam, napísal podľa denníka The Daily Telegraph počas svojej kariéry vyše 50 knižných publikácií a pôsobil tiež ako poradca britskej vlády.

Je držiteľom niekoľkých českých a poľských vysokých štátnych vyznamenaní a v roku 2016 získal rytiersky titul za prínos pre filozofiu a vzdelávanie.

— BBC NewsThe Daily Telegraph


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY