Správy a aktuality

V odeskej rezidenčnej štvrti Čeremušky odstránia bronzovú plastiku ruského spisovateľa, dramatika a revolucionára Maxima Gorkého, ktorú v roku 1972 nainštalovali v parku nesúcom spisovateľovo meno. Gorkij aktívne podporoval boľševikov a stal sa symbolom sovietskej literatúry.

Komunistická literárna kritika jeho tvorbu kanonizovala ako základ socialistického realizmu.

Maxim Gorkij koncom 19. storočia pracoval v odeskom prístave ako nakladač. Na základe tejto osobnej skúsenosti opísal vo svojej poviedke Čelkaš (Челкаш, 1956) otrockú prácu prístavných robotníkov.

O odstránení busty rozhodli členovia historickej a toponymickej komisie mestského zastupiteľstva na zasadnutí 16. marca. Ukrajinské mesto plánuje demontovať tiež Gorkého pamätnú tabuľu na Spyrydonivskej ulici.

Plastika sa po demontáži presunie na iné miesto, kde presne, však zatiaľ nie je jasné. Ukrajina sa po minuloročnom vpáde vojsk Ruskej federácie okrem obrany svojho územia snaží vymaniť aj z kultúrneho vplyvu krajiny agresora.

Odesa už z verejného priestoru odstránila sochy ruskej imperátorky Kataríny II. a vojvodcu Alexandra Suvorovova, ktoré sú teraz uložené v Múzeu umenia.

— ДумськаУкраїнська правда


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY