Správy a aktuality

V juhočeskom Tábore sa začal trojdňový knižný festival a medzinárodné stretnutie malých vydavateľov Tabook, ktorý je stretnutím knižných profesionálov a laickej čitateľskej verejnosti.

Všetci tí, ktorí pracujú s knihou, či už sú to knihovníci, učitelia, metodici voľného času alebo kníhkupci, to nemajú jednoduché.

Knižný trh je zahltený množstvom titulov a vybrať kvalitné tituly, napríklad pre prácu s deťmi, nie je vždy jednoduché. Počas festivalu prebiehajú odborné semináre, a ľudia rôznych knižných profesií sa tu stretávajú a delia o svoje skúsenosti.

Pravidelné stretnutie „malého knižného sveta“ sa tradične venuje aj obrazovým publikáciám, knižnému dizajnu a ilustrácii.

Program pre verejnosť tvoria tematické bloky, venujúce sa jednotlivým spoločenským a kultúrnym fenoménom. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je aj spolupráca so strednými a základnými školami.

Festival malých vydavateľov Tabook potrvá až do soboty 5. októbra.

— Festival Tabook

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY