Správy a aktuality

Tohtoročným laureátom Ceny Slovenského centra PEN sa stal prekladateľ a básnik Milan Richter so svojou básnickou zbierkou Storočie, kruté stoočie (2019), ktorú vydalo vydavateľstvo Ikar.

O oceneniach Slovenského centra PEN za rok 2019 rozhodovala odborná porota v zložení Mária Bátorová (predsedníčka), Renáta Bojničanová a Ján Tazberík. Porota vyberala zo štrnástich knižných titulov vydaných v roku 2019.

„Udelenie Ceny Slovenského centra PEN 2020 za moju básnickú knihu Storočie, kruté stoočie ma potešilo o to viac, že prichádza vo veľmi chmúrnych, ťažkých dňoch. Aj veľká časť básní v tejto knihe reflektuje tragické, ťažké chvíle, ktoré prežívali moji rodičia, tety, starí rodičia počas holokaustu, pričom väčšina sa ich konca šoa nedožila,“ uviedol ocenený básnik Milan Richter.

Prémie za tvorbu porota udelila aj Viere Bankovej za knihu Z aromatického literárneho záhonu (MOMS Petrovec), Jozefovi Slovákovi za Päť minút ticha pre stradivárky (SC PEN), Zuzane Cigánovej za publikáciu Všetko, čo viem (Vydavateľstvo SSS) a  Erikovi Ondrejičkovi za zbierku epigramov Happygramy (Petrus) ilustrovanú Ivanom Polovičom.

Slávnostné odovzdanie tohtoročných ocenení sa uskutoční na valnom zhromaždení SC PEN v septembri 2020.

— SC PENIkar


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY