Správy a aktuality

Po knihe nadčasových profilových rozhovorov s osobnosťami slovenského spoločenského a kultúrneho života Odklínanie ticha, ktorá vyšla v decembri 2021 vo vydavateľstve Perfekt, vydal publicista Peter Škorňa v apríli v tom istom vydavateľstve aj básnickú zbierku Pošepky.

Obsahuje 53 básní rozdelených do štyroch častí: úsvit, zmyselnosť okamihu, na prahu…post scriptum. Súčasťou poslednej časti je iba jedna báseň Prometeus II. venovaná slovenskému básnikovi Jánovi Stachovi.

Každú z častí zbierky tematicky dopĺňajú ilustrácie výtvarníčky Zuzany Mikulovej; najpriamočiarejšie asi v druhej eroticky ladenej časti knihy.

Zbierka je miestami, s prihliadnutím na fakt, že jej autor nie je „profesionálny literát“, aj vydarenou výpoveďou či spoveďou muža, ktorý prekročil tak trochu magickú hranicu: 50 rokov svojho života. „Umieram. / Po kúsku. / Pretože u nás /chlapi nielen / pomaly rastú, / ale aj / umierajú…,“ píše v básni Pomaly.

Druhá a kratšia časť života človeka však nemusí byť nevyhnutne iba cestou k poslednému odpočinku. Aj sám autor v závere básne Čas jabĺk konštatuje: „Už dozrel čas – poddať sa hojnosti…“

Zrelý päťdesiatnik si možno pošepky, ale určte naliehavo uvedomuje aj svoje zlyhania: „Obrátil som hlavu / a v tieni za sebou / zbadal svoje svedomie. // Hotová Sodoma,“ hodnotí seba v texte Biblický okamih.

„Zmyslom osobnej výpovede formou básní bola nielen vlastná katarzia, ale aj cesta, ako som hľadal – na úkor každodenného stresu a stereotypu – vnútornú rovnováhu a samého seba. Mne sa to do značnej miery podarilo. Navyše, je tiež určitou – aj keď len náhodnou – symbolikou, že kniha osobnej ,spovede‘ obsahuje presne taký počet básní, koľko som v čase jej vydania mal rokov,“ uviedol autor na margo svojej knihy.

„Byť pri tom, keď sa láme chlieb / – nie v rukách, lež na chrbtovej kosti // Počúvať buchot padajúcich omrviniek / a plakať nad tým, čo sme nedojedli…“ Báseň Byť pri tom je asi najvydarenejším momentom Škorňovej zbierky Pošepky.

— Perfekt


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY