Správy a aktuality

Projekt TIME – Together in the Middle of Europe spojil tri vydavateľstvá, aby predstavili tvorbu najlepších autorov a ilustrátorov zo Slovenska, Maďarska a Rumunska. Výsledkom ich spolupráce bude ilustrovaná antológia detskej literatúry s pracovným názvom „Kruhový tanec“ a putovná výstava ilustrácií.

Vydavateľstvá Zelený kocúr, CerkabelaCasa vyzývajú autorov píšucich pre deti, aby sa do projektu zapojili.

„Už ste niekedy zažili, ten oslobodzujúci pocit držať spolu? Tancovať spoločne v kruhu? Hoci sa doň zapojí aj niekto cudzí – naladí sa na spoločný rytmus,“ pýtajú sa organizátori projektu. Spoločné uvažovanie a spolupráca je podľa nich nielen príjemná činnosť, ale dokáže aj zmobilizovať sily.

Antológia bude obsahovať desať textov z každej krajiny, ktoré vyberie odborná porota. Slovenské príspevky budú hodnotiť novinárka Eva Andrejčáková, básnik a prekladateľ Vlado Janček a jazykovedkyňa Lucia Molnár Satinská. Texty pre deti vo veku 10 až 14 rokov by mali rozprávať najmä o radosti, akú prináša spolupráca a ako sa pri spoločnom zážitku vytrácajú rozdiely a vzniká komunita.

Prozaické eseje v rozsahu do 5 000 znakov označené heslom TEXTY PRE DETI môžu autori zasielať na e-mailovú adresu redakcia@zelenykocur.sk do 30. marca 2023.

Vybrané texty a mená ich autorov budú zverejnené 15. apríla 2023 na facebookovej stránke projektu TIME – Together in the Middle of Europa a na webstránke vydavateľstva Zelený kocúr, ktoré je koordinátorom slovenskej časti projektu.

Projekt finančne podporil fond Európskej únie pre kultúrnu spoluprácu a autori vybraných textov obdržia honorár 200 eur, uvádza Zelený kocúr v tlačovej správe.

— Zelený kocúr, Litpress, Bárka OnlineRadio România Cultural

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY