Správy a aktuality

Pražský Památník národního písemnictví online vyhlásil Najkrajšie české knihy roka 2019, do súťaže sa prihlásilo celkom 313 titulov. Víťazné knihy budú od 15. júla vystavené v letohrádku Hvězda, kde sa v tento deň ich autorom aj odovzdajú ceny.

Niekoľko ocenení si v tomto ročníku odnesú vydavateľstvá Host a Arbor vitae , ako aj nadačný fond 8smička.

Cenu za polygrafické spracovanie získal surrealistický text Vratislava Effenbergera Vzpoura sládků (Teapot), ktorá obsahuje ilustrácie Jana Švankmajera. Ako najlepšiu autorskú prácu porota vybrala titul Malíř a mor / Le peintre et la peste (Arbor vitae).

Kniha inšpirovaná románom Mor (La Peste, 1947) Alberta Camusa obsahuje 15 celostránkových kresieb, ktorými autor „potvrdil nejen svůj mimořádný výtvarný talent, ale v estetické rovině dokázal zakotvit i stále platné varovné memento,“ zdôvodnil výber člen výtvarnej komisie Gustav Erhart.

V kategórii Krásne knihy sa darilo brnianskemu vydavateľstvu Host. Možnosti milostného románu od Jana Němca v úprave Martina Pecinu sa umiestnili na prvom mieste, tretia skončila útla kniha haiku Muž na pokraji vzplanutí.

Najkrajšou detskou knihou sa stala publikácia To je metro, čéče! (Paseka). Ocenenie si odnesie aj titul Diktátor času (Národní filmový archiv) o fenoméne Laterny magiky v grafickej úprave držiteľa ceny Czech Grand Design, Jana Matouška.

Cena Unie grafického designu patrí publikácii Sídliště Ďáblice, ktorá ja venovaná „jednomu z nejhodnotnějších a nejkrásnějších sídlišť v České republice“. Vydal ju Spolek přátel sídliště Ďáblice.

Spolek českých bibliofilů, ktorý každoročne udeľuje Cenu Vojtěcha Preissiga, sa tentoraz rozhodol ocenenie neudeliť.

— Aktuálně.cz

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY