Správy a aktuality

Odborná porota 16. ročníka ceny Anasoft litera vyhlásila tohtoročnú desiatku nominovaných prozaických titulov. „Tohtoročná desiatka je pomerne pestrá – ani nie tak témami, ako skôr literárnymi formami,“ hodnotí aktuálny výber porotkyňa, poetka a teoretička Mária Ferenčuhová.

V desiatke nominovaných titulov sa nachádzajú aj dva debuty a na logliste sa ocitlo sedem žien a traja muži.

Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne (Artforum, 2020)
Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G. (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020)
Ivana Gibová: Eklektik Bastard (Drewo a srd, 2020)
Barbora Hrínová: Jednorožce (Aspekt, 2020)
Jana Juráňová: Naničhodnica (Aspekt, 2020)
Laco Kerata: Na okraji mojej hory (KK Bagala, 2020)
Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá (Lindeni, 2020)
Veronika Šikulová: Tremolo ostinato (Slovart, 2020)
Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo (Marenčin PT, 2020)
Alta Vášová: Odlety (Fragment 2019)

V aktuálnom ročníku súťaže sa porota musela vyrovnať s veľkým rozdielom medzi kvantitou vydaných titulov a kvalitou textov. Ich rozhodnutie je tak výsledkom dlhých diskusií a kompromisov. Zo 165 kníh vraj mali porotcovia problém vybrať desať titulov, ktoré by mohli zhodne označiť za skutočne dobré diela.

Literárna vedkyňa Marta Součková vidí ako príčinu tohto stavu „stále narastajúci počet žánroviek, no iste aj fakt, že postupne odchádzajúcu najstaršiu generáciu zatiaľ len pomaly nahrádzajú nové osobnosti.”

— Anadoft litera

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY