Správy a aktuality

Slovenské centrum PEN má nové vedenie, jeho prezidentkou sa stala spisovateľka, literárna vedkyňa a germanistka Mária Bátorová, ktorá centrum viedla aj v rokoch 2006 až 2008. Na svojom prvom rokovaní o tom v stredu rozhodol novozvolený výbor PEN klubu.

Doterajší prezident PEN klubu Branislav Slyško ostáva čestným členom výboru.

Viceprezidentom slovenskej spisovateľskej organizácie sa stal básnik a esejista, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský. Členmi nového výboru sú bývalý generálny riaditeľ Slovenskej televízie Milan Materák, literárny vedec Alexander Halvoník a režisér, scenárista a spisovateľ Jozef Slovák.

Slovenské centrum PEN je súčasťou medzinárodnej spisovateľskej organizácie PEN International, ktorá vznikla v roku 1921 v Londýne. Národné centrum organizuje básnický Festival Jána Smreka a festival Kafkove Matliare.

— Slovenské centrum PEN

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY