Správy a aktuality

Autorské diela z roku 1925, ktoré boli doteraz v Spojených štátoch chránené autorskými právami, sú už od nového roku voľne dostupné. Môžu sa slobodne používať alebo ďalej voľne spracovávať. Medzi uvoľnenými dielami sa okrem iných nachádzajú aj ikonické knihy autorov Stratenej generácie (Lost Generation).

Zoznam vybraných autorských titulov s končiacim „copyrightom“ zverejnila severokarolínska Dukeova univerzita.

Rok 1925 sa v literárnej histórii považuje za „výnimočný“. Začal vychádzať časopis New Yorker. Ernest Hemingway vydáva zbierku poviedok V našich časoch (In Our Time), Virginia Woolfová Pani Dallowayovú (Mrs. Dalloway)Francis Scott Fitzgerald Veľkého Gatsbyho (The Great Gatsby).

V tom roku vyšli aj Manhattanské križovatky (Manhattan Transfer) od Johna Dos Passosa, Americká tragédia (An American Tragedy) Theodora Dreisera či Arrowsmith od Sinclaira Lewisa, rovnako aj Tie plané listy (Those Barren Leaves) Aldousa HuxleyhoTajomstvo sídla Komíny (The Secret of Chimneys) britskej autorky Agathy Christie, známe aj pod českým názvom Tajemství Chimneys.

Napriek tomu, že Spojené štáty pristúpili k Bernskému dohovoru, ich autorské právo vychádza predovšetkým z majetkových práv a na rozdiel od európskych kontinentálnych, britských aj medzinárodných zvyklosti sa aj odlišne uplatňuje.

Autorské diela z roku 1925 mali byť v Spojených štátoch pôvodne uvoľnené po 75 rokoch už v roku 2001. Medzitým však Kongres predĺžil dobu ich trvania na 95 rokov, a tak sa voľne dostupnými stali až 1. januára 2021.

Uvoľnenie autorských práv sa však vzťahuje len na pôvodné diela. Pri tituloch preložených do iných jazykov sa musia rešpektovať aj príslušné autorské práva prekladateľa.

— Duke University, NPRAddmedia News

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY