Správy a aktuality

Najstaršie podujatie v umeleckom prednese na Slovensku, ktoré vzniklo pred 67 rokmi, chce zjednotiť svoju roztrieštenú vizuálnu komunikáciu. V súťaži Vizuálna identita Hviezdoslavovho Kubína odbornú komisiu najviac oslovil návrh poslucháčky bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení Laury Morovskej.

Na ďalších miestach súťaže sa umiestnili výtvarné práce Bernadett ErdélyiovejMiriam Polacsekovej.

HK_Laura Morovská from MediaLabSk on Vimeo.

Výtvarnú súťaž pripravilo Národné osvetové centrum pre desať študentov z ateliéru Identita na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU, ktorí pracujú pod vedením Ondreja Gavaldu a akademického maliara profesora Stanislava Stankociho. Úlohou študentov bolo vytvoriť jednotnú vizuálnu komunikáciu.

„Na Hviezdoslavovom Kubíne sa zúčastňujú prevažne mladí ľudia, preto sa zdalo logické, aby jeho vizuálnu identitu vytvorili mladí grafickí dizajnéri. Nakoniec, tvoria ju aj pre svoju generáciu a majú najlepší prehľad o aktuálnej vizuálnej kultúre rôznych podujatí,“ vysvetlil zámer súťaže Ondrej Gavalda.

Vizuálna identita dokáže zarezonovať, vzbudiť záujem zo strany účastníkov aj návštevníkov a kvalitné grafické spracovanie propagačných materiálov podporí úroveň a kvalitu podujatia, ktorú si Hviezdoslavov Kubín roky udržiava.

Hodnotiacu komisiu tvorili grafickí dizajnéri, pracovníci NOC, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne a odborníci na umelecký prednes.

Všetky návrhy zo súťaže Vizuálna identita Hviezdoslavovho Kubína budú prezentované na výstave v budove NOC, ktorá priblíži vizuálnu podobu súťaže Hviezdoslavov Kubín v minulosti aj súčasnosti.

Výstava sa bude konať pri príležitosti 100. výročia úmrtia Pavla Orsága Hviezdoslava a osláv Roka slovenského dizajnu 2021.

— Národné osvetové centrumVŠVU

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY