Správy a aktuality

Veršovaný epos Vrátený raj (Paradise Regained, 1671) od anglického básnika Johna Miltona vychádza prvýkrát v slovenskom preklade. Vydáva ho levočské vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré stojí aj za prekladom Miltonovho Strateného raja (Paradise Lost, 1667). Obidva tituly do slovenčiny preložil Marián Andričík.

Na pulty kníhkupectiev a do e-shopov by mal byť titul, ktorý jeho prekladateľ avizoval aj v rozhovore pre Literárne noviny, distribuovaný od 15. októbra.

Ostatné básnické dielo Johna Miltona, miniepos Vrátený raj je rovnako, ako to predchádzajúce, inšpirované Bibliou, tentoraz Satanovými pokúšaniami Krista, známymi z Matúšovho i Lukášovho evanjelia.

Na pomerne kratkej ploche necelých dvetisíc veršov, rozdelených do štyroch kníh, tu autor tu rozvíja fascinujúci rétorický zápas dvoch protagonistov. Príbeh začína Kristovým krstom pri rieke Jordán a končí Satanovou definitívnou porážkou na veži jeruzalemského chrámu.

Podobne ako v pôvodnom vydaní diela z roku 1671, je aj v slovenskom preklade k Vrátenému raju pripojená veršovaná knižná dráma Samson bojovník (Samson Agonistes, 1671), inšpirovaná starozákonnými udalosťami z Knihy sudcov – napísaná v duchu starogréckej tragédie.

Hrdinom priloženej drámy je silák Samson, zdanlivo zlomený vo filištínskom väzení, ktorý sa závere príbehu vypne k heroickému mravnému činu.

Rovnako ako predchádzajúce slovenské vydanie Strateného raja vychádza aj Vrátený raj s historickými ilustráciami Williama Blaka.

— Modrý Peter


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY