Správy a aktuality

Novela autorského zákona v podobe, v akej ju navrhuje Ministerstvo kultúry, ešte viac zhorší podmienky slovenských autorov. Na medzirezortné konanie združenie LITA poslalo zásadné pripomienky. V zákone chce presadiť mechanizmy, ktoré budú autorov chrániť a zabezpečia im za ich diela férové odmeny.

Autori veria, že sa podobu zákona ešte podarí zlepšiť. O situácii sa chcú rozprávať aj s ministerkou kultúry, ktorú požiadali o stretnutie.

Podľa združenia by mali byť autori za svoju prácu adekvátne odmeňovaní a autorský zákon by mal byť pre nich právnou oporou, podobne ako je to v prípade Zákonníka práce, ktorý jasne definuje a chráni práva zamestnancov.

„V prvom rade žiadame, aby bol systém odmeňovania autorov férový a okrem tvorivého procesu zohľadňoval aj úspešnosť daného diela. V praxi to znamená, že autorova mzda by sa mala skladať z dvoch častí – z odmeny za vytvorenie diela a odmeny za každé jeho následné použitie. Chceme, aby zákon jasne definoval, že takýto prístup má byť pravidlom, a nie výnimkou,” uviedla riaditeľka autorskej spoločnosti LITA Jana Vozárová.

LITA o novej podobe Autorského zákona s ministerstvom diskutovala niekoľko mesiacov. „Momentálne sme sklamaní, že do návrhu sa nedostali najdôležitejšie nástroje na zlepšenie postavenia autorov a že tam, kde ministerstvo prisľúbilo nápravu a vyjasnenie vzťahov, sa tak nestalo,” konštatuje Vozárová s tým, že po stretnutí s ministerkou Natáliou Milanovou sa snáď „situácia vyjasní“.

Z radov autorov pozvanie na stretnutie v priestoroch LITA prijali napríklad spisovatelia Dušan Dušek, Michal Hvorecký a Uršuľa Kovalyk, režisérka Eva Borušovičová, scenáristi Ondrej Šulaj a Marek Leščák, prekladateľka Mirka Brezovská či fotografka Dorota Holubová.

Diskusia medzi ministerkou a zástupcami autorov by sa mala konať v októbri.

— Autorská spoločnosť LITA

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY