Rádio Devín o Literárnych novinách

Foto:  Rádio Devín / RTVS 
1 minúta

V publicistickej relácii Literatúra v digitálnom priestore, vysielanej 8. februára na rozhlasovom okruhu Rádio Devín, sa hovorilo aj o Literárnych novinách.

V časti relácie venovanej literárnym internetovým magazínom redaktori Miroslav Bekeč, Ivan Kollár a Jakub Neumann v krátkosti predstavili náš komunitný online projekt, hovorili o jeho začiatkoch a o plánoch do budúcnosti.

Uvedenú časť relácie si môžete teraz vypočuť…

Prvá časť rozhlasového príspevku je venovaná študentskému časopisu Vinlit, druhá časť Literárnym novinám (od 3. minúty a 17. sekundy).

Rádio Devín sa dlhodobo profiluje ako programový okruh zameraný na umenie, literárno-dramatickú tvorbu či nekomerčné žánre. Medzi jeho pravidelných poslucháčov teda patria aj čitatelia dobrej literatúry.

Rozhlasovú reláciu Literatúra v digitálnom priestore pripravila a spracovala redaktorka Rádia Devín Eva Kopecká.

Viac informácií o tejto relácii, vrátane príspevkov venovaných literatúre na Instagrame, Youtube, podcastoch či audioknihách, nájdete na samostatnej podstránke Rádia Devín.

Fotografie: RTVS / Rádio Devín


Literárne noviny

Redakcia
  www.literarnenoviny.sk

www.martinus.sk


Vydávanie Literárnych novín môžete podporiť
finančným príspevkom prostredníctvom vašej platobnej karty alebo cez internetový platobný systém PayPal
prípadne aj zaslaním ľubovoľnej sumy na bankový účet
IBAN: SK92 8330 000000 2001476552
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Po naskenovaní QR kódu zvoľte výšku darovanej sumy.
Ďakujeme za vašu podporu!