Rádio Devín o Literárnych novinách

Foto:  Rádio Devín / RTVS 

V publicistickej relácii Literatúra v digitálnom priestore, vysielanej 8. februára na rozhlasovom okruhu Rádio Devín, sa hovorilo aj o Literárnych novinách.

V časti relácie venovanej literárnym internetovým magazínom redaktori Miroslav Bekeč, Ivan Kollár a Jakub Neumann v krátkosti predstavili náš komunitný online projekt, hovorili o jeho začiatkoch a o plánoch do budúcnosti.

Uvedenú časť relácie si môžete teraz vypočuť…

Prvá časť rozhlasového príspevku je venovaná študentskému časopisu Vinlit, druhá časť Literárnym novinám (od 3. minúty a 17. sekundy).

Rádio Devín sa dlhodobo profiluje ako programový okruh zameraný na umenie, literárno-dramatickú tvorbu či nekomerčné žánre. Medzi jeho pravidelných poslucháčov teda patria aj čitatelia dobrej literatúry.

Rozhlasovú reláciu Literatúra v digitálnom priestore pripravila a spracovala redaktorka Rádia Devín Eva Kopecká.

Viac informácií o tejto relácii, vrátane príspevkov venovaných literatúre na Instagrame, Youtube, podcastoch či audioknihách, nájdete na samostatnej podstránke Rádia Devín.

Fotografie: RTVS / Rádio Devín


Literárne noviny

Redakcia
  www.literarnenoviny.sk

www.martinus.sk