Správy a aktuality

Spravodajská spoločnosť Thomson Reuters plánuje do roku 2020 prepustiť 3 200 pracovníkov, čo je 12 percent jej zamestnancov. Spoločnosť chce znížiť náklady aj počet zastúpení vo svete.

Thomson Reuters ráta aj s redukciou svojich produktov a celkový počet jej zamestnancov by sa mal ustáliť na čísle 23 800 oproti súčasným 27-tisícom pracovníkom.

Zníženie počtu pracovných síl je súčasťou plánu na vybudovanie štíhlejšej organizácie po predaji väčšinového podielu svojho finančného a rizikového podnikania súkromnej spoločnosti Blackstone Group.

Približne 87% výnosov spoločnosti Thomson Reuters tvorí ponuka elektronických a softvérových služieb.

Tradičné spravodajské aktivity, ktoré poskytuje Reuters už od roku 1851, tvoria v súčasnosti len malý podiel na celkových výnosoch spoločnosti.

— The Wall Street Journal

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY