Správy a aktuality

Spoločnosť Google vyhrala spor s nemeckými vydavateľmi a nemusí platiť za krátke úryvky z tlačených médií a malé náhľadové fotografie, ktoré používa vo výsledkoch vyhľadávania. Súdny dvor EÚ oznámil, že nemecké ustanovenie zakazujúce používať úryvky bez súhlasu vydavateľa sa nebude uplatňovať.

Žalobu o náhradu škody za porušenie práv vydavateľov podala na berlínskom súde spoločnosť VG Media zaoberajúca sa kolektívnou správou autorských práv.

Podľa nej zobrazoval Google od 1. augusta 2013 vo vyhľadávači a na stránke Google News tlačové úryvky bez zaplatenia odmeny za ich použitie. Žaloba vychádzala z nemeckého autorského zákona z roku 2013.

Berlínski sudcovia sa obrátili na Súdny dvor EÚ. Ten sudcom potvrdil ich právny názor, že ustanovenie spomínaného zákona hovorí o službách informačnej spoločnosti, ktoré sú „technickým predpisom“.

Európsky súdny dvor spresnil, že každý návrh technického predpisu je potrebné vopred oznámiť Európskej komisii, k čomu nedošlo. V tom prípade sa môže dotknutá strana odvolávať na jeho neuplatniteľnosť v praxi.

— Reuters

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY