Správy a aktuality

Slovenská spisovateľka Ivana Dobrakovová je medzi laureátmi Ceny Európskej únie za literatúru, ktorá sa každoročne udeľuje novým a začínajúcim autorom a je ocenením prejavov literárneho talentu. V súťaži uspela so svojím románom Matky a kamionisti (Marenčin PT, 2018).

Medzi ocenenými sú okrem slovenskej zástupkyne aj autori z ďalších 13 európskych krajín.

Národné poroty zložené z vydavateľov, kníhkupcov, autorov a literárnych kritikov vyberajú víťazov z jednotlivých krajín, ktoré sa podieľajú na programe Tvorivá Európa.

Komisár Navracsics uviedol, že ocenenie odzrkadľuje kreativitu a rozmanitosť európskej literatúry a zdôrazňuje význam európskeho knižného odvetvia.

Cenu Európskej únie za literatúru začala v roku 2009 udeľovať Európska komisia, ktorá ju organizuje v spolupráci s konzorciom pozostávajúcim z Európskej a medzinárodnej federácie kníhkupcov, Európskej rady spisovateľov a Federácie európskych vydavateľov.

Víťazi si preberú ocenenia na slávnostnom ceremoniáli 2. októbra v Bruseli. Každý z víťazov okrem ceny získa aj finančnú odmenu vo výške 5 000 eur.

— European Union Prize for Literature


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY