Správy a aktuality

Tím Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied spolupracoval na mobilnej aplikácii, ktorá zatraktívňuje čítanie deťom, od slovensko-amerického startupu Readmio. Ide o nápad vydavateľstva Inspira publishing, ktoré chcelo takto podporiť čítanie rozprávok rodičmi.

Aplikácia rozprávky oživuje tým, že reaguje na hlas čítajúceho a podľa obsahu automaticky prehráva ilustratívne zvuky či hudbu dotvárajúcu ich atmosféru.

„Keď napríklad mama prečíta vetu o tom, ako na dvore u Janka Hraška zakrochkajú svinky, deti krochkanie začujú. Takto ich čítanie oveľa viac baví a príbeh si dokážu lepšie predstaviť,“ vysvetľuje jeden z tvorcov aplikácie Ilya Novodvorskiy.

Deti tak príbehy veľmi pozorne počúvajú a tie staršie si môžu čítanie takouto zábavnou formou trénovať. Vďaka technológii príbehy doslova ožívajú. Reakcia je na prečítané slovo alebo frázu mimoriadne presná.

S požiadavkou na spoluprácu pri tvorbe softvéru rozpoznávania reči , ktorý sleduje, čo čítajúci práve vyslovil, sa tvorcovia obrátili na Ústav informatiky SAV.

„Náš tím vyvinul verzie rozpoznávača reči pre slovenský a český jazyk. Okrem zásahov do jadra rozpoznávača, zvyšujúcich jeho rýchlosť, sme museli vytvoriť modely slovenského a českého jazyka používaného v rozprávkach a modely ich zvukovej podoby,“ vysvetľuje Milan Rusko z Ústavu informatiky SAV.

V bohatom výbere rozprávok nájdete aj rozprávky ako Červená čiapočka, Ako išlo vajce na vandrovku, Laktibrada, ale aj Daidalos a Ikaros či Dievčatko so zápalkami. Ďalšie postupne pribúdajú.

Rozprávky sa dajú vytlačiť, alebo sa čítajú priamo z mobilu. Aplikácia „počúva“ a na hlas reaguje nahratými zvukmi, pričom rodič nič nestláča a pri čítaní sa nemusí ničím vyrušovať.

Aplikácia Readmio je v súčasnosti prístupná na Slovensku a v Českej republike, čoskoro ale bude k dispozícii aj v zahraničí. Za prvé tri mesiace si ju stiahlo takmer 40-tisíc užívateľov. Je zadarmo a dostupná pre systémy Android aj iOS.

— ReadmioÚstav Informatiky SAV

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY