Medzi materstvom a Nigériou

Foto:  Tomiwa Ajayi 
7 minút čítania

Po celosvetovom úspechu knihy Půl žlutého slunce (Half of a Yellow Sun, 2006) nigérijskej spisovateľky Chimamandy Ngozi Adichie sa za posledných pár rokov objavilo v západoafrických literárnych kruhoch mnoho nových, odvážnych debutov.

Najnovšie diela, ako napríklad Fishermen (2015) Chigozieho Obiomu, Under the Udala Trees (2015) od Chinelo Okparanta alebo Zostaň so mnou (Stay with me, 2017) od Ayobami Adebayo, sú síce len jednými z mnohých, o to viac je zaujímavé, že vydavateľstvo Inaque sa rozhodlo na slovenský trh uviesť ako svoju prvú knihu sub-saharského pôvodu práve Zostaň so mnou.

Spolu s Amerikánkou (Americanah, 2013)Raz o tomto mieste napíšem (One Day I Will Write About This Place, 2011) od Absyntu, je to tak jedna z prvých kníh afrického pôvodu v slovenskom preklade.

Autorkin debutový titul Zostaň so mnou vykresľuje spoločný život mladej Nigérijčanky Yejide a jej manžela Akina. Na základe ich rozprávania sa nám pred očami formuje obraz rodiny rozvrátenej spoločenským tlakom, vnútornou neúprimnosťou a všetko pohlcujúcou nenaplnenou túžbou po deťoch.


Prvé britské, nigérijské a americké vydanie románu Zostaň so mnou

Prvou výraznou scénou celého románu je rodinná návšteva Akinovej mamy a jej manžela, ktorým sa po dlhoročnej Yejidinej neplodnosti podarilo syna presvedčiť, aby sa druhýkrát oženil. Kľúčová úloha ženy ako nositeľky detí nie je v africkej literatúre ničím nezvyčajná a aj v tomto prípade predznačuje, že hlavným bodom konfliktu bude práve schopnosť mladého páru vysporiadať sa s tradičnými očakávaniami spoločnosti a bojovať za svoje vlastné záujmy.

V prípade Akina však od začiatku vnímame, že ako postava nemá dostatočnú silu čeliť tomuto nátlaku, keď od neho ako od hlavy rodiny očakávajú viacerých potomkov. Veľmi rýchlo tak podľahne presviedčaniu rodičov a do domácnosti privedie svoju druhú ženu, Funmi. Od daného momentu sa nám pred očami spustí nečakaný kolotoč udalostí, počínajúc hysterickým tehotenstvom Yejide, naznačujúc až chorobnú snahu dokázať, že je hodnou manželkou a matkou, až po Akinovu neospravedlniteľnú dohodu s bratom Dutanom, ktorej odhalenie prevráti manželský život mladého páru naruby.


Slovenské vydanie v preklade Ani Ostrihoňovej

Kniha Zostaň so mnou je zaujímavou pre slovenského čitateľa z viacerých dôvodov. Opierajúc sa o veľmi príťažlivý dej, môže ako tichý pozorovateľ hlbšie porozumieť nigérijskej spoločnosti a rodovým úlohám. Zistí, že hoci Yejide je kresťanka, nie je nezvyčajné, že v spoločnosti je stále hlboko zakorenená tradícia polygamie, viery v čiernu mágiu, dôležitosti rodokmeňa a systematická nespravodlivosť medzi pohlaviami.

Často sa tiež stretneme so scénami, ktoré sú nám ako Európanom pomerne vzdialené – na verejnosti sa trýzniace ženy, dramatické domáce výlevy, kde rodičia autoritatívne riadia životy svojich detí argumentujúc svojou hierarchickou nadriadenosťou, alebo vnímanie detí z pohľadu spoločnosti ako cestu k cieľu, a nie plnohodnotných ľudí samých o sebe.

Zaujímavou je aj etická otázka, ako ďaleko je človek ochotný zájsť, len aby uspokojil očakávania spoločnosti, a akú úlohu v tejto zložitej situácii zohrávajú vnútorné hodnoty, úcta k svojim najbližším a rešpektu k sebe samému. Práve Akinova neschopnosť vysvetliť svojej rodine dôvod Yejidinej neplodnosti zo strachu, že stratí rešpekt ako hlava rodiny, odhaľuje, ako veľmi je sexizmus stále zakorenený nielen v nigérijskej spoločnosti, ale aj v mužoch samotných.

Ayòbámi Adebáyò 2017
Debutový titul Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ sa ocitol aj na shortliste Women’s Prize 2017

Vzhľadom na to, že kniha je autorkiným prvým výtvorom, celým textom sa nesie určité tápanie v snahe nájsť svoj vlastný štýl. Vykreslenie jednotlivých postáv je ploché, jednorozmerné, bez schopnosti vyvolať v nás silnejšiu emočnú väzbu. Aj keď je Yejide hlavnou predstaviteľkou a v niektorých situáciách je nám jej naozaj ľúto, väčšinu času je veľmi ťažké sa s ňou stotožniť. Okrem jej túžby po dieťati ju nič iné ako osobu nedefinuje a zdanlivo sľubné naznačenie jej podnikateľských zámerov ostane nevyužité.

Charakterová jednorozmernosť sa v konečnom dôsledku pretaví aj do zobrazenia vzťahu Yejide a Akina. Aj keď sa nám ho autorka snaží predstaviť ako hlboký, úprimný a založený na vzájomnej úcte, pre nevýraznosť ich pováh ho vnímame skôr len ako zbierku dialógov, ktoré napriek akejkoľvek snahe nedokážu zanechať hlbšiu stopu, empatiu či zanietenie pre ich osud.

Tomu nepomáha ani striedanie uhlov pohľadu, vždy rozprávané v prvej osobe. Aj keď to zo začiatku môže znieť ako zaujímavá štylistická voľba, sľubujúca spoznanie duševného rozpoloženia postáv, už po prvých pár kapitolách zisťujeme, že Adebayo v tomto smere precenila svoje zručnosti.

Čitateľ má často problém identifikovať, kto je hlavným rozprávačom, keďže Akinov spôsob vyjadrovania je na nerozoznanie od Yejidineho. Sľubným sa v tomto ohľade javí práve preklad do slovenského jazyka, ktorý má vďaka svojej schopnosti rozlišovať medzi jednotlivými gramatickými rodmi väčšiu šancu čitateľa správne usmerniť.

Zmätočná je aj snaha Adebayo priblížiť čitateľom komplikovanú politickú situáciu v krajine. Pravdepodobne sa inšpirujúc dielom Ngozi Adichie Půl žlutého slunce alebo Amerikánkou, v ktorých Ngozi Adichie buduje osudy svojich postáv na základe politických prevratov v krajine, v prípade Adebayo táto snaha vyznieva nútene a v kontexte knihy pôsobí rušivo. Vsunuté referencie nijakým spôsobom dej neovplyvňujú, pre zahraničného čitateľa pôsobia skôr ťažkopádne a nepomáhajú hlbšie pochopiť reálie krajiny.

Ayòbámi Adebáyò 2017
Autorka s nigérijským vydaním svojho románu Zostaň so mnou

Napriek týmto nedostatkom však Zostaň so mnou ponúka čitateľom zaujímavo strávené chvíle v spoločnosti titulu s dynamickým dejom a umne zvoleným názvom, ktorého význam sa mení spolu s vyvíjajúcou sa situáciou Yejidineho rodinného prostredia. Ak sa autorke v nasledujúcich knihách podarí nájsť si vlastný štýl, môžeme sa tešiť na ďalšie pútavé príbehy a priblíženie komplikovaných tém, ktoré zvnútra zožierajú nigérijskú spoločnosť.


 

Vydavateľstvo Inaque už niekoľko rokov prináša diela autorov Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky, pričom Zostaň so mnou je ich druhou publikáciou afrického pôvodu.

Bolo by zaujímavé vidieť, ako slovenská čitateľská komunita príjme už svetovo akceptované diela ako Návrat domů (Homegoing, 2016) od Yaa Gyasi, Purple Hibiscus (2003) od Chimamandy Ngozie Adichie (jej vynikajúci debutový titul zatiaľ nie je do slovenčiny ani češtiny preložený), alebo afrických klasikov Chinua Achebeho a Ngũgĩ wa Thiong’o a, ktorých diela majú významný vplyv na tvorbu novej africkej literárnej elity.  

Grafika a fotografie: Tomiwa Ajayi / Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Canongate Books, Ouida Books, Knopf DoubledayInaque


Katarína Szulényiová
  Práve číta Under the Udala Trees od Chinelo Okparanta


Vydávanie Literárnych novín môžete podporiť
finančným príspevkom prostredníctvom vašej platobnej karty alebo cez internetový platobný systém PayPal
prípadne aj zaslaním ľubovoľnej sumy na bankový účet
IBAN: SK92 8330 000000 2001476552
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Po naskenovaní QR kódu zvoľte výšku darovanej sumy.
Ďakujeme za vašu podporu!