RSS export Literárných novín

Literárne noviny môžete sledovať aj prostredníctvom RSS (Really Simple Syndication). Cez RSS kanál dostane čitateľ okamžitú informáciu o každom novom článku, ktorý sa v priebehu dňa objaví na stránke. Služba RSS tak ponúka aktuálny a prehľadný spôsob čítania priebežne aktualizovaného obsahu.

Obsah vo formáte RSS je prístupný cez špecializované čítačky (aplikácie), cez niektoré internetové prehliadače (napr. Internet Explorer) alebo cez e-mailových klientov.

Zoznam kanálov: