Beseda s Pavlom Kosatíkom

Slovenské století - beseda s Pavlom Kosatíkom
Dátum a čas
16. 05. 2022, 18:00 - 19:30
Miesta konania
Kultúrne centrum Malý Berlín
Štefánikova 4, 917 01 Trnava


TOTO PODUJATIE SA UŽ USKUTOČNILO

pozrite si ďalšie akcie


Literárny večer s českým spisovateľom a historikom Pavlom Kosatíkom. Diskusia o jeho najnovšej knihe a o spoločných česko-slovenských dejinách Slovenské století (Torst, 2021).


Aké sily formovali podoby česko-slovenského spolužitia a aká je česká zodpovednosť za to, že spolužitie v jednom štáte skončilo nedorozumením?
Autor sleduje vývojový oblúk slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 – 1998 a konštatuje, že Slováci nepremárnili svoj historický čas. Začínali z oveľa horšej východiskovej pozície ako Česi. Ich verejný a politický život nie len že nemal štruktúru, ale takmer neexistoval. Kosatík sa snaží písať o nejednoduchých historických témach zrozumiteľným a podnetným spôsobom.

Pavel Kosatík (1962)
spisovateľ, scenárista a autor viacerých monografií významných osobností českých dejín a kultúry, televíznych scenárov a originálnych sond do českých dejín, ako sú knihy České snění (2010) a České okamžiky (2011). Jeho knižný rozhovor s Helenou Třeštíkovou (2017) sa stal bestsellerom.

Je držiteľom mnohých ocenení vrátane Ceny Toma Stopparda (2001) a Ceny Ferdinanda Peroutku (2009). V roku 2018 vyšla obsiahla kniha o T. G. Masarykovi Jiný TGM, ktorá pomenúva pôsobivé kvality a polemicky sa zaoberá chybami prvého československého prezidenta.

Vstupné 2 eurá

Zobraziť udalosť na facebooku