M ako Kundera

Foto:  Gallimard / Sveeva Vigeveno 

Pokúsiť sa v jednom článku, postrehu či novinovom stĺpčeku uchopiť 90 rokov trvajúci ľudský život je podobné snahe vtlačiť oceán do kvapky vody. Nemožné, nepredstaviteľné, a svojím spôsobom aj naivné. Na druhej strane, prejsť takéto životné jubileum mlčky je neslušné a neúctivé. Povedať jednoducho čosi treba! Pokračovať v čítaní