Sto slovanských románov

Dátum a čas
27. 12. 2018 - 31. 01. 2019, 12:00 - 18:00
Miesta konania
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava


TOTO PODUJATIE SA UŽ USKUTOČNILO

pozrite si ďalšie akcie


Výstava 100 slovanských románov je súčasťou medzinárodného programu, ktorý propaguje kultúrne hodnoty – výber zo súčasnej slovanskej literatúry, napísanej po páde Berlínskeho múru, od spisovateľov z rôznych slovanských krajín a s cieľom ich prekladu do svetových jazykov za účelom nadväzovania úzkych vzťahov medzi spisovateľmi, prekladateľmi a čitateľmi jednotlivých krajín a prezentovať nové, doteraz nepoznané diela.

Usporiadatelia: Fórum slovanských kultúr, Univerzitná knižnica v Bratislave a Literárne informačné centrum

Zobraziť udalosť na facebooku