Staromestská knižnica na Blumentálskej

Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
www.starlib.sk


Staromestská knižnica je verejná knižnica, ktorej zriaďovateľom je bratislavská mestská časť Staré Mesto.

Pracoviská a pobočky
Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
– Panenská 1, 811 03 Bratislava
Záhrebská 8, 811 05 Bratislava
– Západný rad 5, 811 04 Bratislava
– Karadžičova 1, 811 09 Bratislava
– Letná čitáreň v Medickej záhrade (sezónne pracovisko)

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

  • žiadne podujatia

  • Adresa:   Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava

    www.martinus.sk