George Orwell nás varoval

Foto:  Secker & Warburg 

Pred 70 rokmi vyšiel známy dystopický román britského spisovateľa Georga Orwella 1984, ktorý svojho času časopis Time zaradil medzi stovku najvplyvnejších titulov vydaných po roku  1923. V slovenčine vyšiel román až v roku 1998 vo vydavateľstve Slovart v preklade Juraja Vojteka. Pokračovať v čítaní

M ako Kundera

Foto:  Gallimard / Sveeva Vigeveno 

Pokúsiť sa v jednom článku, postrehu či novinovom stĺpčeku uchopiť 90 rokov trvajúci ľudský život je podobné snahe vtlačiť oceán do kvapky vody. Nemožné, nepredstaviteľné, a svojím spôsobom aj naivné. Na druhej strane, prejsť takéto životné jubileum mlčky je neslušné a neúctivé. Povedať jednoducho čosi treba! Pokračovať v čítaní